RTS софтуер за визуализция в реално време на обхода и алармени събития SW RTSSED10

420 лв.

Описание

RTS софтуер за визуализция в реално време на обхода и алармени събития. Работи в комбинациясDatix Suite Web. Лиценз за 10 четеца със 2G/3G TCP/IP комуникация. Необходим публичен IP адрес и port forwarding за сървъра

Допълнителна информация

Наличност