RTS софтуер за визуализция в реално време на обхода и алармени събития, SW RTSSEDX

1,265 лв.

Описание

RTS софтуер за визуализция в реално време на обхода и алармени събития. Работи в комбинациясDatix Suite Web. Лиценз за неограничен брой четци със 2G/3G TCP/IP комуникация. Необходим публичен IP адрес и port forwarding за сървъра.

Допълнителна информация

Наличност